Kat. A1,A2,B1,B
Testi 63
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron kthesa me fushëpamje të kufizuar.

Sinjali në figurë paralajmëron kthesa me fushëpamje të kufizuar.