Kat. A1,A2,B1,B
Testi 64
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit duke e përshtatur atë me fushëpamjen.

Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit duke e përshtatur atë me fushëpamjen.