Kat. A1,A2,B1,B
Testi 65
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë, në rrugë me dy sense lëvizje dhe me një korsi për sens, duhet të tregohet kujdes kur këmbehemi me një mjet tjetër.

Në prani të sinjalit në figurë, në rrugë me dy sense lëvizje dhe me një korsi për sens, duhet të tregohet kujdes kur këmbehemi me një mjet tjetër.