Kat. A1,A2,B1,B
Testi 66
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron dy kthesa për shkak të punimeve në rrugë.

Sinjali në figurë paralajmëron dy kthesa për shkak të punimeve në rrugë.