Kat. A1,A2,B1,B
Testi 67
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron dy kurrize rrugore.

Sinjali në figurë paralajmëron dy kurrize rrugore.