Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 68

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë, me panelin plotësues vendosur poshtë tij, paralajmëron  ngushtim rruge, në një segment me gjatësi 380 metër