Kat. A1,A2,B1,B
Testi 69
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë tregon hyrje në një tunel.

Sinjali në figurë tregon hyrje në një tunel.