Kat. A1,A2,B1,B
Testi 7
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një ndryshim të fortë të pjerrësisë së rrugës.

Sinjali në figurë paralajmëron një ndryshim të fortë të pjerrësisë së rrugës.