Kat. A1,A2,B1,B
Testi 70
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjetit në çdo pjesë të rrugës.

Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjetit në çdo pjesë të rrugës.