Kategoria A1,A2,B1,B - Test 71

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një ndërprerje të rrugëve nga e majta