Kat. A1,A2,B1,B
Testi 71
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë kërkon uljen e shpejtësisë vetëm para kthesës së parë.

Sinjali në figurë kërkon uljen e shpejtësisë vetëm para kthesës së parë.