Kategoria A1,A2,B1,B - Test 76

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë është sinjal i përkohshëm