Kat. A1,A2,B1,B
Testi 76
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron ndërprerjen e rrugës me një linjë hekurudhore.

Sinjali në figurë paralajmëron ndërprerjen e rrugës me një linjë hekurudhore.