Kat. A1,A2,B1,B
Testi 77
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi i mjetit në afërsi ose përgjatë kalimit në nivel.

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi i mjetit në afërsi ose përgjatë kalimit në nivel.