Kat. A1,A2,B1,B
Testi 80
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron se rruga në vazhdim është e mbyllur.

Sinjali në figurë paralajmëron se rruga në vazhdim është e mbyllur.