Kat. A1,A2,B1,B
Testi 81
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me një karrexhatë dhe me tri korsi lëvizjeje.

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me një karrexhatë dhe me tri korsi lëvizjeje.