Kat. A1,A2,B1,B
Testi 82
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë është sinjal vertikal rreziku.

Sinjali në figurë është sinjal vertikal rreziku.