Kat. A1,A2,B1,B
Testi 83
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një vendkalim hekurudhor, pa pengesa.

Sinjali në figurë paralajmëron një vendkalim hekurudhor, pa pengesa.