Kat. A1,A2,B1,B
Testi 84
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë drejtuesit e mjeteve duhet të rrisin kujdesin në drejtimin e mjetit.

Në prani të sinjalit në figurë drejtuesit e mjeteve duhet të rrisin kujdesin në drejtimin e mjetit.