Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 86

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron për një nënkalim për këmbësorët në atë  segment rruge