Kat. A1,A2,B1,B
Testi 86
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi i mjetit, si në afërsi ashtu dhe përgjatë kalimit në nivel pa pengesa.

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi i mjetit, si në afërsi ashtu dhe përgjatë kalimit në nivel pa pengesa.