Kat. A1,A2,B1,B
Testi 87
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë duhet të sigurohemi si nga e djathta dhe nga e majta, para se të kapërcejmë linjën hekurudhore.

Në prani të sinjalit në figurë duhet të sigurohemi si nga e djathta dhe nga e majta, para se të kapërcejmë linjën hekurudhore.