Kat. A1,A2,B1,B
Testi 90
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një kalim në nivel, të pajisur me gjysmëbarriera.

Sinjali në figurë paralajmëron një kalim në nivel, të pajisur me gjysmëbarriera.