Kat. A1,A2,B1,B
Testi 91
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një ndërprerje të rrugës me një linjë hekurudhore të mbrojtur me barriera.

Sinjali në figurë paralajmëron një ndërprerje të rrugës me një linjë hekurudhore të mbrojtur me barriera.