Kat. A1,A2,B1,B
Testi 92
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë na detyron të ndalojmë para vijës së ndalimit, kur është duke ardhur një tren.

Sinjali në figurë na detyron të ndalojmë para vijës së ndalimit, kur është duke ardhur një tren.