Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 92

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë kërkon të ngadalësoni shpejtësinë që të ndaloni në  kohën e duhur kur ura është duke u ngritur