Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 97

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë ndalon parakalimin nëse sinjali është vendosur në një  rrugë që të çon në port