Kat. A1,A2,B1,B
Simulim i Testit
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet lëvizja prapa (indietro).

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet lëvizja prapa (indietro).