Kat. A1,A2,B1,B
Simulim i Testit
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali i shoqëruar me panelin distancometrik, si në figurë, tregon se në largësinë 150 metër ndodhet një kalim në nivel i ruajtur me barriera.

Sinjali i shoqëruar me panelin distancometrik, si në figurë, tregon se në largësinë 150 metër ndodhet një kalim në nivel i ruajtur me barriera.