Kat. A1,A2,B1,B
Simulim i Testit
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Paneli me 1 vijë të kuqe në figurë, tregon se në largësinë 50 metër ndodhet një kalim në nivel apo urë e lëvizshme.

Paneli me 1 vijë të kuqe në figurë, tregon se në largësinë 50 metër ndodhet një kalim në nivel apo urë e lëvizshme.