Kategoria A1,A2,B1,B - Simulim i testit zyrtar

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë lejon manovrën e lëvizjes mbrapa