Kat. A1,A2,B1,B
Simulim i Testit
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron se po i afrohemi një kalimi në nivel të paruajtur, me dy ose me shumë linja hekurudhore.

Sinjali në figurë paralajmëron se po i afrohemi një kalimi në nivel të paruajtur, me dy ose me shumë linja hekurudhore.