Kat. A1,A2,B1,B
Simulim i Testit
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron ndërprerjen e rrugës me një linjë hekurudhore.

Sinjali në figurë paralajmëron ndërprerjen e rrugës me një linjë hekurudhore.