Kategoria A1,A2,B1,B - Simulim i testit zyrtar

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Paneli me tre vija të kuqe, i vendosur poshtë sinjalit, si në figurë, tregon  se në largësinë 150 metër ndodhet një vendkalim hekurudhorë pa  pengesa