Kat. C1,C
Testi 1
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Kohëzgjatja ditore e drejtimit të kamionit, për një drejtues, lejohet të shtrihet deri në 10 orë, por jo më shumë se 2 herë në javë