Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 10

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Kohëzgjatja e përgjithshme e drejtimit të mjetit gjatë dy javëve të një pas njëshme nuk duhet ti kapërcejë 90 orë