Kat. C1,C
Testi 10
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Kohëzgjatja e përgjithshme e drejtimit të mjetit gjatë dy javëve të një pas njëshme nuk duhet ti kapërcejë 90 orë