Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 11

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Koha e drejtimit të kamionit për një drejtues, nuk mund të jetë më shumë se 50 orë në një javë