Kat. C1,C
Testi 11
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Koha e drejtimit të kamionit për një drejtues, nuk mund të jetë më shumë se 50 orë në një javë