Kat. C1,C
Testi 12
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Periudha e ndërprerjeve të drejtimit të kamionit, është jo më pak se 45 minuta, kur mjeti është drejtuar për 4 orë e 30 minuta pa ndërprerje