Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 13

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Kohëzgjatja e ndërprerjeve të drejtimit të kamionit, duhet të jetë jo më pak se 50 minuta, kur mjeti është drejtuar për 4 orë e 30 minuta pa ndërprerje