Kat. C1,C
Testi 14
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Periudha e pushimit ditor e drejtuesit të kamionit, është periudha e pushimit të pandërprerë brenda kohës 24 orësh