Kat. C1,C
Testi 15
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Periudha e pushimit ditor e drejtuesit të kamionit është jo më pak se 11 orë të vazhdueshme që mund të reduktohet minimumi në 9 orë por jo më shumë se 3 herë në javë