Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 17

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Periudha e pushimit ditor e drejtuesit të kamionit, mund të bëhet e ndarë në dy pjesë nga 6 orë secila