Kat. C1,C
Testi 17
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Periudha e pushimit ditor e drejtuesit të kamionit, mund të bëhet e ndarë në dy pjesë nga 6 orë secila