Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 18

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Periudha e pushimit ditor e drejtuesit të kamionit, duhet të jetë 8 orë