Kat. C1,C
Testi 18
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Periudha e pushimit ditor e drejtuesit të kamionit, duhet të jetë 8 orë