Kat. C1,C
Testi 19
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Drejtuesi i mjetit të pajisur me tahograf, para se të fillojë udhëtimin duhet të sigurohet që e ka futur kartën e tij në folenë e tahografit