Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 19

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Drejtuesi i mjetit të pajisur me tahograf, para se të fillojë udhëtimin duhet të sigurohet që e ka futur kartën e tij në folenë e tahografit