Kat. C1,C
Testi 2
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Kohëzgjatja e drejtimit të pandërprerë të kamionit, për një drejtues, nuk mund të jetë më shumë se 4 orë e 30 minuta, përveç rasteve kur nuk mund të gjendet sheshpushim që mund të shkojë deri në 5 orë