Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 20

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tahografi regjistron shpejtësinë e lëvizjes, kohën e drejtimit dhe kohën e ndërprerjes së drejtimit të automjetit