Kat. C1,C
Testi 20
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi regjistron shpejtësinë e lëvizjes, kohën e drejtimit dhe kohën e ndërprerjes së drejtimit të automjetit