Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 21

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tahografi tregon edhe kohën e drejtimit të automjetit për çdo drejtues, kur mjeti drejtohet nga disa drejtues