Kat. C1,C
Testi 21
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi tregon edhe kohën e drejtimit të automjetit për çdo drejtues, kur mjeti drejtohet nga disa drejtues