Kat. C1,C
Testi 22
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi tregon edhe kohën e ndërprerjeve të drejtimit të automjetit nga drejtuesit e tij