Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 23

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tahografi tregon vetëm kohën e pushimit të drejtuesit të mjetit