Kat. C1,C
Testi 23
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi tregon vetëm kohën e pushimit të drejtuesit të mjetit