Kat. C1,C
Testi 24
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi tregon numrin e rrotullimeve të boshtit motorik