Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 24

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tahografi tregon numrin e rrotullimeve të boshtit motorik