Kat. C1,C
Testi 25
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi tregon vetëm kohën e ndërprerjeve të drejtimit të tij nga drejtuesit