Kat. C1,C
Testi 26
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Autobusët për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve janë të pajisur me tahograf i cili duhet të jetë funksional