Kat. C1,C
Testi 27
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Gjysmërimorkiatorët janë të pajisur me tahograf