Kat. C1,C
Testi 28
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Autotrenat janë të pajisur me tahograf