Kat. C1,C
Testi 3
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Kohëzgjatja ditore e drejtimit të kamionit, për një drejtues, mund të jetë e ndarë në 2 periudha drejtimi të pandërprera, secila prej 4 orë e 30 minuta