Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 30

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Automjetet për transport malli me kapacitet nën 3.5 ton janë të pajisur me tahograf