Kat. C1,C
Testi 30
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Automjetet për transport malli me kapacitet nën 3.5 ton janë të pajisur me tahograf