Kat. C1,C
Testi 31
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Autokarrot për transport malli janë të pajisura edhe me tahograf