Kat. C1,C
Testi 32
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi, vendoset vetëm në autobusët e shërbimit interurban