Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C - Test 33

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital përbëhet nga ekrani, tastiera, printeri dhe karta e tij