Kat. C1,C
Testi 33
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital përbëhet nga ekrani, tastiera, printeri dhe karta e tij